Doe mee!

Contacten en ideeën opdoen

Wilt u genieten van de voordelen die een veelzijdig en ondernemend netwerk biedt? Wilt u uw perspectief verbreden over de grenzen van een sociaal domein, een werkveld of branche heen? Alles is gezondheid... stimuleert ontmoetingen en samenwerkingen tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de politiek. Ontmoetingen tussen mensen die vanuit hun eigen invalshoek werken aan een vitalere samenleving. 

Iedereen, elke organisatie en elk samenwerkingsverband kan een pledgebelofte tekenen en via die belofte activiteiten organiseren die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van Nederland. 

Wat biedt het netwerk?

Wilt u meedenken en doen? 3000 organisaties gingen u voor.

 • Het netwerk versterkt uw relaties
 • Biedt nieuwe perspectieven
 • Een grotere zichtbaarheid
 • Het netwerk opent deuren
 • Biedt toegang tot nieuwe informatie
 • Zorgt voor inspiratie, advies en ondersteuning
 • Onderlinge samwenwerking vergroot de impact.

Zo doet u mee

Wanneer u wilt aansluiten bij Alles is gezondheid... tekent u een pledge, waarop u vastlegt op welke manier u een bijdrage wil leveren aan een gezonder Nederland.

 • Omschrijf uw activiteiten zo concreet mogelijk:
  • het beoogde gezondheidseffect en het beoogde bereik
  • hoe u te werk gaat en de activiteiten die u onderneemt
  • met wie u samenwerkt of wilt werken
  • in welke periode u uw activiteiten uitvoert
    

U kunt dit Wordbestand downloaden en invullen. Verwoord uw pledge in maximaal 1,5 A4.

Bekijk voor inspiratie de pledges van organisaties die u voorgingen. U kunt uw belofte met activiteiten mailen naar info@allesisgezondheid.nl. Heeft u vragen? Neem contact op met 085-4853216.

Karen van Ruiten of een accounthouder van Alles is gezondheid... neemt contact met u op om uw pledge te bespreken en u eventueel te helpen deze aan te scherpen of u in contact te brengen met partijen die zich bij u kunnen aansluiten.

Pledges worden een paar keer per jaar publiekelijk ondertekend. Momenten die gepaard gaan met persaandacht, informatie over relevante thema's en ontmoetingen. 


Wilt u zich aansluiten bij de beweging via een pledge of deelname aan een aliantie of regionetwerk? Neem contact op met 085-4853216 of stuur een bericht aan info@allesisgezondheid.nl.