30 juni 2015
 • In de zorg
 • Op het werk

Voeding in de zorg, gezondheid in het ziekenhuis

Het probleem is groot, groter dan we denken: één op de drie mensen heeft een chronische ziekte. Maar bij een groot probleem zijn er natuurlijk ook...
30 juni 2015
 • Op het werk

Duurzame inzetbaarheid bij Deli XL

“Ik werk bij Deli XL in de binnendienst en als chauffeur. Door die afwisseling vind ik het na tien jaar nog steeds een ideale baan. Het werk als...
29 juni 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg

Brede aanpak eenzaamheid bij ouderen noodzakelijk

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit uw onderzoek?“Het onderzoek laat een spanningsveld zien tussen zelfregie en hulpbehoevendheid. Uit de...
29 juni 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Nederlander wint met fietsen half levensjaar

De onderzoekers combineerden Nederlandse fietsstatistieken met een vernieuwd rekeninstrument van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een enquête...
26 juni 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg

Inzet beroepshulpverleners nodig voor sociaal-geïsoleerde ouderen

De onderzoekster concludeert dat veel van haar gesprekspartners wel kunnen omgaan met hun isolement. “Ze hebben zichzelf rijp gemaakt,” stelt...
26 juni 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Lancering Taalverkenner Zorg

De Taalverkenner Zorg is ontwikkeld voor de zorg, zodat zorgprofessionals beter kunnen inspelen op het taalniveau van patiënten en laaggeletterdheid...
25 juni 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Antibioticaresistentie stabiel, maar toch reden voor zorg

Uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN blijken steeds meer bacteriën die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, resistent tegen als laatste...
25 juni 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Digitale middelen in de zorg: hype of verrijking?

Volgens Nick Guldemond, Associate Professor Integrated Care & technology, kan er technisch gezien heel veel. Maar techniek blijft techniek, als...
24 juni 2015
 • Bescherming

Hoe belangrijk is de rol van rolmodellen?

De vraag naar de effectiviteit van rolmodellen is nog lastig te beantwoorden. Campagnes worden immers als geheel geëvalueerd en dan kom je minder te...
24 juni 2015
 • Bescherming
 • In de zorg
 • Op het werk

Samen stoppen met roken in de GGZ

‘Van samen roken naar samen stoppen’: zo presenteert het Trimbos-instituut het bericht over het rapport ‘Rookbeleid in de GGZ’ van het Nationaal...

Pagina's