• In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk

Social Design voor gezondere en vitalere inwoners

22 juni 2018
Designers weten als geen ander hoe ze iets kunnen ontwerpen dat betekenisvol is voor mensen. Dat principe is ook toepasbaar op de gezondheid van mensen en de vitaliteit in een buurt, wijk of stad. Welkom in de wereld van Social Design. Graag nodigen wij u op donderdag 1 november uit voor een grensverleggende middag over de vraag: hoe kunnen we met deze creatieve denkwijze en methodiek zorgen voor gezondere inwoners en vitale wijken? En hoe past dat in een integrale aanpak met andere domeinen?

Vraag achter de vraag

Social Design gaat over 'de vraag achter de vraag' en het reframen van problemen. Ouderen die er fysiek fit uitzien, hoeven niet persé mentaal gezond te zijn. Patiënten die om de twee weken bij de huisarts zitten, zijn vaak niet ziek maar zoeken bijvoorbeeld hulp bij hun zelfredzaamheid. Een wijkbewoner die voortdurend ruzie maakt met zijn buren en overlast veroorzaakt, blijkt bij navraag vooral eenzaam. Door de mens centraal te stellen (als ouder, bewoner, werknemer, patiënt, etc), maar ook het netwerk en de samenleving als geheel in ogenschouw te nemen, krijgen we de kans om onze maatschappij verder te helpen als het gaat om vitaliteit, gezondheid en misschien wel geluk.

Zoektocht

Maar gaat Social Design wel werken? Hoe pak je dat samen aan? Wat moeten we daarvoor doen én vooral laten? Onderzoek en praktijkvoorbeelden laten zien dat Social Design bijdraagt aan gezondere en vitalere inwoners. We kunnen het dus beter doen. De benadering vraagt echter om alternatieve manieren van werken door professionals en het loslaten van kaders, regels en eerder gedrag. De uitdaging is om te ‘ontschotten’ en dwars door domeinen en kolommen te opereren. Staat u open voor een overstap? Denkt u mee buiten de gebaande paden?

Programma

13.30-14.00 Ontvangst
14.00-14.15 Waarom is ‘design denken’ nodig voor gezondheid/vitaliteit in de wijk 
14.15-15.00 Social Design College: theoretische inleiding op dit jonge vakgebied
15.00-15.30 Pauze met koffie/thee
15.30-16.00 State-of-the-art in Social Design en het wenkend perspectief
16.00-17.00 Panelgesprek en synthese
17.00-18.00 Netwerkborrel

Sprekers

Onder andere:

  • Prof. dr. Paul Hekkert: hoogleraar Vormtheorie en afdelingshoofd Industrial Design, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft. Hekkert doet onderzoek naar de wijze waarop mensen producten ervaren en het effect daarvan op ons gedrag en welzijn. Hij is tevens lid van het Topteam Creatieve Industrie.
     
  • Dr. Ir. Nynke Tromp: universitair docent Social Design & Gedragsverandering, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft. Tromp doet onderzoek naar de verborgen kracht van design om maatschappelijke problemen op te lossen. Zij heeft tevens ervaring als sociaal ontwerper in de praktijk bij ontwerpbureau Reframing Studio.
     
  • Ferry Koper: epidemioloog van origine en jarenlange ervaring als verbinder, adviseur, vernieuwer en aanjager om mensen gezonder en vitaler te maken. Ferry is werkzaam voor Alles is gezondheid…, een netwerk van 3.000 organisaties die acties uitvoeren voor een gezonder en vitaler Nederland.


NB: Het programma is nog in ontwikkeling. De definitieve lijst met sprekers en selectie van cases volgt na de zomer.

Voor wie

Deze middag is toegankelijk voor een breed publiek. Burgers, professionals, experts, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers en andere geïnteresseerden uit de wereld van vitaliteit/gezondheid en/of het gebied van Social Design zijn van harte welkom.

Locatie

TU Delft
Arena zaal 
Landbergstraat 15
2628 CE Delft

Aanmelden

Het maximum aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. We kijken naar een grotere zaal. Stuur uw gegevens naar info@allesisgezondheid.nl om op de wachtlijst te komen.