Transitie in de zorg


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, FNO Zorg én Perspectief, Jongerenpanel Zorg én Perspectief, Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Stichting MIND en Stichting Kind en Ziekenhuis, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.  

Health Innovation School Zuid West Nederland


Bijdrage aan Alles is Gezondheid


Wij, Care-Innovation Centre West-Brabant en GGD West-Brabant, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren. Bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland:

  • Wij organiseren van januari tot en met mei 2019 de eerste regionale Health Innovation School. Hierbij staat leren, co-creëren en implementeren rondom vitaliteit, welzijn en zorg in Zuid-West Nederland centraal. We zullen hierbij kennis delen met 50 deelnemers gedurende 5 maanden.

Stevenshof Vitaal


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, bewoners en samenwerkende organisaties, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor deze activiteiten uit te voeren.

Onze ambitie is samenwerken aan een wijk waarin bewoners zich Positief Gezond(er) voelen. Dat wil zeggen dat bewoners de dingen (kunnen) doen die zij belangrijk vinden. Zij stimuleren en ondersteunen elkaar daarin. De wijk wordt eind 2021 als leefbaarder ervaren. Mensen, jong en oud, wonen en werken er graag.

Noordkop Gezond voor Elkaar


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, bovenstaande deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

De Koploper

Bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland/Zeeland

Wij initiatiefnemers en ondernemers van De Koploper, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Kennisportal

Bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland/Zeeland

Wij, de Zeeuwse bestuurspartners ZLM, GGD Zeeland, HZ University of Applied Sciences, ZorgSaam en Rabobank van De Vitale Revolutie, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Met het realiseren van een regionaal overstijgende, Zeeuwse kennisportal zetten de samenwerkende partijen in op:

Vitaal in het Groen


Bijdrage aan Alles is Gezondheid


Wij, van Altena & de Jongh bedrijfsartsen bv. en Landschap Noord-Holland, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid. Wij beloven ons in te zetten voor een gezonder Nederland door de combinatie van bewegen en groen te stimuleren op de werkvloer en te integreren binnen organisaties. Met als doel om de fitheid en vitaliteit van zo veel mogelijk werknemers in Noord-Holland te bevorderen. Onder de naam Vitaal in het Groen organiseren we de volgende activiteiten:

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, deelnemers van het Congres Samen naar een Gezonde Leefomgeving, onderschrijven de missie en het doel van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

NOG Fitter en Vitaler


Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij regionetwerk NOG Fitter en Vitaler (gemeenten in de regio Noord- en OostGelderland, GGD en deelnemende organisaties), onderschrijven de missie en het doel van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Vitaal IJmond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


Wij, Vitaal IJmond zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Stichting Gezond Natuur Wandelen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Stichting Gezond Natuur Wandelen, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Stichting Avond4daagse Landgraaf

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Stichting Avond4daagse Landgraaf, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad en Stichting Peuterwerk Landgraaf

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad en Stichting Peuterwerk Landgraaf zullen de impact van Alles is gezondheid... verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Door dagelijks gezond te eten en elke dag (een half uur) met de kinderen buiten te spelen. Zowel binnen als buiten wordt beweging en samenspel gestimuleerd. Bij onze kinderdagverblijven, peuteropvang en in de buitenschoolse opvang ontmoeten (groot)ouders en kinderen elkaar dagelijks. Voor deze brede doelgroep willen we graag een gezonde uitstraling.

Gemeente Middelburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen in Zeeland een beweging op gang brengen: de Vitale Revolutie. Onze ambitie is namelijk om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Vitale Zeeuwen zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel, zijn productiever en sociaal actiever. Met een omgevingsgerichte aanpak willen we de Zeeuwen verleiden de gemakkelijke gezonde keuze te laten maken.

Zeeland Beach Classics

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, van de Zeeland Beach Classics, streven ernaar om van Zeeland een gezonde en vitale provincie te maken. Hierbij ligt de nadruk zowel op maatschappelijk als economische gezondheid en vitaliteit. Middels het internationale top- en breedtesport evenement willen we onze ambities realiseren. De Zeeland Beach Classics kenmerkt zich door haar sportieve en recreatieve karakter. Hierbij zijn de 3 thema’s Lichaamsbeweging, Educatie & Gezonde voeding van prominent belang. Ook bevat  de Zeeland Beach Classics een maatschappelijke karakter.

Yogastudio Zeeland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Yogastudio Zeeland verzorgt yoga en mindfulness voor groepen, bedrijven en particulieren. Wij doen dat op bedrijfslocaties, in de natuur en in onze studio.

Wij, van Yogastudio Zeeland zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

LMG strategie + creatie

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, van LMG strategie + creatie, streven ernaar om de wens om van Zeeland dé vitale en gezonde regio te ondersteunen. Vanuit onze expertise doen wij dat graag door Zeeuwse inwoners, organisaties en bedrijven binnen Zorg, Onderwijs, Overheid en Ondernemers, met de daarbij behorende werknemers en Zeeuwse inwoners, een communicatie en kennisplatform te bieden. 

Wij, van LMG strategie + creatie zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Chocolate Lovers

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Chocolate Lovers, zijn een stichting met bijna 50 vrijwilligers die zich dag in , dag uit belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting keer op keer te verwezenlijken. Wij leiden onze eigen vrijwilligers op tot ambachtelijke Chocolatier, winkel-, logistiek-, Sales-, Administratief-, of allround medewerker. We zijn op deze manier in de gelegenheid een 100% eerlijk product in de winkel te verkopen. 

CMO Flevoland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, CMO Flevoland (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling), zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. We verbinden het sociaal en het fysiek domein. Dit doen wij in verschillende samenwerkingsverbanden, binnen en zo nodig buiten de regio.

Succesbureau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Succesbureau heeft een missie om organisaties en bedrijven bij de transitie naar gelukkig en gezond werken te begeleiden. Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

Leefstijlkompaz

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Leefstijlkompaz, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren voor een leven lang gezond:

CC Diagnostics

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, CC Diagnostics, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Geef een (prenten)boek cadeau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid waarin geletterdheid een prominente plaats krijgt in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter presteren op school en later succesvoller zijn in de maatschappij. Boeken bevatten prachtige verhalen, die de fantasie prikkelen, vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Kortom: door boeken gaan er werelden voor je open.

Welzijn op Recept Leiden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in allewijken van Leiden.

Pagina's