Vitaal in het Groen


Bijdrage aan Alles is Gezondheid


Wij, van Altena & de Jongh bedrijfsartsen bv. en Landschap Noord-Holland, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid. Wij beloven ons in te zetten voor een gezonder Nederland door de combinatie van bewegen en groen te stimuleren op de werkvloer en te integreren binnen organisaties. Met als doel om de fitheid en vitaliteit van zo veel mogelijk werknemers in Noord-Holland te bevorderen. Onder de naam Vitaal in het Groen organiseren we de volgende activiteiten:

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, deelnemers van het Congres Samen naar een Gezonde Leefomgeving, onderschrijven de missie en het doel van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Stichting Gezond Natuur Wandelen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Stichting Gezond Natuur Wandelen, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gemeente Middelburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen in Zeeland een beweging op gang brengen: de Vitale Revolutie. Onze ambitie is namelijk om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Vitale Zeeuwen zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel, zijn productiever en sociaal actiever. Met een omgevingsgerichte aanpak willen we de Zeeuwen verleiden de gemakkelijke gezonde keuze te laten maken.

CMO Flevoland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, CMO Flevoland (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling), zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. We verbinden het sociaal en het fysiek domein. Dit doen wij in verschillende samenwerkingsverbanden, binnen en zo nodig buiten de regio.

Succesbureau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Succesbureau heeft een missie om organisaties en bedrijven bij de transitie naar gelukkig en gezond werken te begeleiden. Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

Jij & Co

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Jij & Co wil netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. Daarom organiseert Jij & Co projecten voor mensen die een concrete vraag hebben en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vormt een vast onderdeel van elk project.

EMBRACE Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

EMBRACE Nederland staat voor muziek, zorg en training.

EMBRACE Nederland gebruikt muziek om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Wij werken met alumni van het Prins Claus Conservatorium die naast een concert/lespraktijk ook een beroepskeuze maken als klassiek musicus binnen de zorg. Wij verbeteren het welzijn van bijvoorbeeld mensen met dementie, eenzame ouderen en minder validen in alle leeftijden door het organiseren van muziekprojecten (en scholingstrajecten voor de begeleiders). Alles is wetenschappelijk onderbouwd.

Welzijn op Recept Leiden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in allewijken van Leiden.

GGD IJsselland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Samen staan wij voor een veerkrachtig en vitaal Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet. 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


Cederhof

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


De Cederhof is een instelling voor Welzijn, Zorg en Wonen, die zoveel als mogelijk persoonlijke zorg levert.Of het nu gaat om zelfstandig of beschermd wonen, welzijn of thuiszorg, Cederhof zoekt een passende oplossing. Cederhof is gevestigd in Kapelle, Zeeland. 

MKB Parkstad

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten. 

Wij, MKB Parkstad, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gezonde Kidsmarketing

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, iresearch, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we door bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Bijdrage Alles is gezondheid...

De gezamenlijke partijen van het ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship, zullen de impact van Alles is Gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

PLYGRND.city

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het credo van PLYGRND.city is: 'spelend de nieuwe wereld tegemoet met gelukkigere mensen, vitalere steden en een hoger bewustzijn van volgende generaties’. Wat zij doen is het gamificeren van de bestaande openbare ruimte met verrassende en leuke interventies in verschillende thema’s zoals urban workouts, wandelroutes en openbare escape rooms, om beweging en sociale interactie te stimuleren.

Stichting IKL-Limburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De stichting IKL-Limburg zorgt voor een springlevend landschap als basis voor een gezonde en welvarende samenleving. Door mensen te stimuleren met ons landschap aan de gang te gaan. Door ideeën, initiatieven, partijen en geldstromen bij elkaar te brengen.

 

Stichting wAarde

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting WaArde verkent en versterkt het belang van het verlangen naar en de inzet voor duurzaamheid, schoonheid en natuur bij individuen, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. We ontwikkelen strategieën, beleidsadviezen en handelingsperspectieven en toetsen deze in de praktijk. We organiseren campagnes, publicaties, exposities en debatten.

 

Aamatic

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Aamatic zet zich in om mantelzorgers actief te betrekken in de zorg, ze met positieve berichtgeving gerust te stellen en om ervoor te zorgen senioren niet lang hulpeloos thuis liggen voordat er contact met ze opgenomen wordt.

Pagina's