Noordkop Gezond voor Elkaar


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, bovenstaande deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

De Koploper

Bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland/Zeeland

Wij initiatiefnemers en ondernemers van De Koploper, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, deelnemers van het Congres Samen naar een Gezonde Leefomgeving, onderschrijven de missie en het doel van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Vitaal IJmond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


Wij, Vitaal IJmond zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Stichting Gezond Natuur Wandelen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Stichting Gezond Natuur Wandelen, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Stichting Avond4daagse Landgraaf

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Stichting Avond4daagse Landgraaf, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gemeente Middelburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen in Zeeland een beweging op gang brengen: de Vitale Revolutie. Onze ambitie is namelijk om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Vitale Zeeuwen zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel, zijn productiever en sociaal actiever. Met een omgevingsgerichte aanpak willen we de Zeeuwen verleiden de gemakkelijke gezonde keuze te laten maken.

LMG strategie + creatie

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, van LMG strategie + creatie, streven ernaar om de wens om van Zeeland dé vitale en gezonde regio te ondersteunen. Vanuit onze expertise doen wij dat graag door Zeeuwse inwoners, organisaties en bedrijven binnen Zorg, Onderwijs, Overheid en Ondernemers, met de daarbij behorende werknemers en Zeeuwse inwoners, een communicatie en kennisplatform te bieden. 

Wij, van LMG strategie + creatie zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Chocolate Lovers

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Chocolate Lovers, zijn een stichting met bijna 50 vrijwilligers die zich dag in , dag uit belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting keer op keer te verwezenlijken. Wij leiden onze eigen vrijwilligers op tot ambachtelijke Chocolatier, winkel-, logistiek-, Sales-, Administratief-, of allround medewerker. We zijn op deze manier in de gelegenheid een 100% eerlijk product in de winkel te verkopen. 

CMO Flevoland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, CMO Flevoland (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling), zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. We verbinden het sociaal en het fysiek domein. Dit doen wij in verschillende samenwerkingsverbanden, binnen en zo nodig buiten de regio.

Goodworkathon

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: 

Succesbureau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Succesbureau heeft een missie om organisaties en bedrijven bij de transitie naar gelukkig en gezond werken te begeleiden. Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

De Geweldige Wijk Meppel

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, GeluksBV, Hogeschool Windesheim, Welzijn Mensenwerk en gemeente Meppel zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Drenthe gezond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners in Drenthe zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te worden.

Drenthe gezond versterkt de gezondheidsprogramma’s (GIDS, JOGG, Kans voor de Veenkoloniën en andere initiatieven in Drenthe) in hun eigen doelen die via een integrale aanpak bijdragen aan een Positief Gezond Drenthe. Hierdoor kunnen we ons op bepaalde vraagstukken focussen en zorgen voor versnelling.

Meppel Actief

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Meppel Actief heeft tot doel buurt, onderwijs en sport in Meppel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

We organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit:

Leefstijlkompaz

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Leefstijlkompaz, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren voor een leven lang gezond:

Jij & Co

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Jij & Co wil netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. Daarom organiseert Jij & Co projecten voor mensen die een concrete vraag hebben en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vormt een vast onderdeel van elk project.

EMBRACE Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

EMBRACE Nederland staat voor muziek, zorg en training.

EMBRACE Nederland gebruikt muziek om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Wij werken met alumni van het Prins Claus Conservatorium die naast een concert/lespraktijk ook een beroepskeuze maken als klassiek musicus binnen de zorg. Wij verbeteren het welzijn van bijvoorbeeld mensen met dementie, eenzame ouderen en minder validen in alle leeftijden door het organiseren van muziekprojecten (en scholingstrajecten voor de begeleiders). Alles is wetenschappelijk onderbouwd.

Welzijn op Recept Leiden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in allewijken van Leiden.

GGD IJsselland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

Mini Mundi

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen als Zeeuwse ondernemer graag een belangrijke rol en voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van gedragsverandering en bewustwording van de eerder benoemde doelgroep. Binnen de amusements- en entertainmentbranche, gecombineerd met horeca, is het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend veel en gevarieerd te bewegen en hiernaast ook gezond te eten.

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Schoolfruit.nl

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Schoolfruit.nl is leverancier voor schoolfruit van het EU-schoolfruitprogramma. Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.  

Schoolfruit.nl zet zich in om: 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


Pagina's