Partner sinds

02 oktober 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Centrum Media en Gezondheid probeert met nieuwe communicatiemethodieken en mediastrategieën kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken om zo gezondheidsverschillen te verkleinen.

Activiteiten

Stimuleren crossover creatieve media-industrie

Het Centrum Media en Gezondheid stimuleert de crossover tussen de creatieve media-industrie en gezondheids(zorg) voor het ontwikkelen en uittesten van nieuwe mediastrategieën en communicatiebenaderingen.

In kaart brengen randvoorwaarden voor samenwerking mediawereld en gezondheidsorganisaties

Het Centrum Media en Gezondheid brengt de randvoorwaarden in kaart voor het realiseren van een effectieve samenwerking tussen de mediawereld en gezondheidsorganisaties.

Adviseren gezondheidsorganisaties bij ontwikkeling web-based formats

Het Centrum Media en Gezondheid adviseert gezondheidsorganisaties bij de ontwikkeling van web-based formats (zoals internetseries, YouTube clips, virals, serious games, storytelling en crossmedia of transmedia formats) om hun doelgroepen effectief te bereiken met gezondheidscommunicatie.

Nieuwe communicatiemethodieken en mediatoepassingen in opleiding gezondheidscommunicatie en mediaprofessionals

Het Centrum Media en Gezondheid investeert in de opleiding van gezondheidcommunicatie- en mediaprofessionals door middel van het geven van gastcolleges, workshops en seminars over nieuwe communicatiemethodieken en mediatoepassingen.

Samenwerken bij verwerking gezondsheidsissues in programmacontent

Het Centrum Media en Gezondheid werkt samen met omroepen, mediabedrijven en producenten in de creatieve industrie bij het verwerken van gezondheidsissues in programmacontent.

Opstellen onderzoeksagenda potentiele rol media in proces bewustwording en gedragsverandering

Het Centrum Media en Gezondheid stelt een onderzoeksagenda op naar de potentiële rol van de media (traditionele media en interactieve nieuwe media) in het proces van bewustwording en gedragsverandering op het terrein van gezondheid(zorg) en het meten van de effecten.

Locaties

Centrum Media en Gezondheid
Peperstraat 35
Gouda
Nederland