Partner sinds

08 februari 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, GeluksBV, Hogeschool Windesheim, Welzijn Mensenwerk en gemeente Meppel zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

De Geweldige Wijk Meppel
Wij zetten in op het effectief verbeteren van de ervaren gezondheid bij (1000+) gezinnen in Meppel, levend op of onder de armoedegrens. We versterken de eigen mogelijkheden van deze gezinnen en creëren kansen voor armoedeverlichting als opmaat naar effectieve en duurzame gezondheidsbevordering. Wij passen hiervoor de methodiek van Geweldige Wijk toe. Deze kent 3 fasen:

  • Verminderen van stress t.g.v. armoede, door kleine zorgen en problemen te verlichten;
  • Vervolgens versterken van rust en veerkracht van de gezinnen om tenslotte gemotiveerd te kunnen werken aan hun gezondheid.
  • Gezinnen gaan zelf met de interventies aan de slag, worden daarbij ondersteund door hun directe leefomgeving en begeleid door speciaal voor het programma getrainde professionals.

Locaties

Utrecht
Nederland
Meppel
Nederland