Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD West-Brabant speelt een belangrijke rol bij de verbetering van gezondheid van mensen. De organisatie draagt onder andere bij aan Alles is gezondheid... met projecten op het gebied van zelfredzaamheid van ouderen, een kennisportaal over het opgroeien van kinderen en e-health.

Activiteiten

Preventie van uitdroging bij ouderen

Met het project 'Preventie van uitdroging bij ouderen' stimuleert GGD West-Brabant zelfstandig wonende ouderen om meer te drinken om uitdroging te voorkomen. Uitdroging bij ouderen is namelijk een zeer groot gezondheidsprobleem met hoge kosten voor de zorg. De GGD West-Brabant werkt in dit project samen met huisartsenteam de Keen in Etten-Leur. In het project zijn 65-plussers met een verhoogd risico op uitdroging geselecteerd. Zij worden willekeurig ingedeeld in twee groepen en krijgen op basis daarvan een van de twee ondersteuningsmethoden ter preventie van uitdroging aangeboden:

  • voorlichting op maat aan de ouderen en hun directe omgeving
  • voorlichting op maat en technologische ondersteuning met een drinkherinneringsapparaat

Onderzocht wordt welke methode het meest effectief is om op grotere schaal te implementeren. Voor het project is subsidie gekregen vanuit het CZ-fonds. Het onderzoek wordt begeleid door de Academische werkplaats van de universiteit van Tilburg (Tranzo).

Mijn Kind in Beeld: hét ouderportaal voor ouders en opvoeders

'Mijn Kind in Beeld' (www.mkib.nl) van GGD West-Brabant is dé digitale toegang tot de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. Alles wat ouders willen weten over de groei en ontwikkeling van hun kind, staat overzichtelijk in één portaal. Ouders kunnen met Mijn Kind in Beeld (na inloggen met DigiD) afspraken met de JGZ maken, wijzigen of inzien.

E-health en preventie

GGD West-Brabant is onlangs gestart met de pilot 'e-Health'. Tien medewerkers kregen een stappenteller die tevens de slaapactiviteit monitort, een ‘slimme weegschaal’ die de BMI meet en een bloeddrukmeter. Drie maanden lang testen de medewerkers deze gezondheidsgadgets en houden zij de eigen resultaten bij via een app op hun telefoon/tablet. Het doel is tweeledig. Enerzijds kijken we wat voor effect de monitoring van deze gezondheidsaspecten heeft op het gedrag van de medewerkers. Anderzijds onderzoeken we de bredere inzetbaarheid van deze hulpmiddelen voor de GGD. Wat opvalt, is dat de betrokken medewerkers veel bewuster zijn van hun (zit)gedrag en vaker even een rondje lopen. Ook zien we kansen om dit bij klanten in te zetten, zowel jongeren als ouderen. Het kan hen stimuleren om meer te bewegen wanneer men moet afvallen of meer algemeen om de eigen gezondheid beter te monitoren. De pilot krijgt dus binnenkort een breder vervolg.

Locaties

GGD West-Brabant
Doornboslaan 225-227
Breda
Nederland