Partner sinds

08 februari 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Meppel Actief heeft tot doel buurt, onderwijs en sport in Meppel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

We organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit:

  • Het organiseren van extra beweegmomenten voor basisschoolleerlingen tijdens onder andere TussenSchoolseActiviteiten en NaSchoolseActiviteiten in de wijken van Meppel;
  • Wij ondersteunen sportverenigingen door het organiseren van thema-avonden en cursussen zoals Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd, Positief coachen en POD Sport (Positief Opgroeien in Drentse Sportvereniging);
  • Wij zijn verbinder voor kwetsbare doelgroepen. Wij zijn intermediair voor het jeugdsportfonds en de inzet op senioren;
  • Wij slaan de brug tussen JOGG en sport en bewegen door het onder de aandacht brengen van gezonde leefstijl en bijvoorbeeld gezonde traktaties.

Hierdoor dragen we ons steentje bij aan een gezonde omgeving waarin gezonder gedrag vanzelfsprekend is.

Locaties

Meppel
Nederland