Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Roosendaals Gehandicapten Platform bevordert permanent het welzijn van alle mindervaliden en mensen met een beperking in de gemeente Roosendaal.

Activiteiten

Bewaken bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid

Het Roosendaals Gehandicapten Platform bewaakt de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte met daaraan grenzende bebouwing voor onze doelgroep en initieert en stimuleert de uitvoering van verbetermaatregelen om deze doelstelling te bereiken. Dit doen we door frequent overleg met de gemeentelijke overheid en vastgoedondernemers, winkeliers en gebouweigenaren in de gemeente Roosendaal. We doen dit continu, het gehele jaar door.

Locaties

Roosendaals Gehandicapten Platform
Toussaintlaan 34
Roosendaal
Nederland