Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Vanuit de visie van SDW 'Samen Goed Leven' dragen wij bij aan het lichamelijk en geestelijk welbevinden van onze cliënten; mensen met een ondersteuningsvraag, met name mensen met een verstandelijke beperking, onze medewerkers en vrijwilligers die bij SDW betrokken zijn, bijna 2500 mensen in totaal.

 

Activiteiten

Inzet op gezonde leefstijl per individu

SDW zet in op gezond eten en drinken, meer bewegen, goede ondersteuning, zorg en behandeling, zingeving en spiritualiteit. Met cliënten maken wij hierover afspraken, die worden vastgelegd in het individuele ondersteuningsplan. Waar nodig scholen wij medewerkers met betrekking tot (de effecten van) meer bewegen en gezonde voeding. Voor medewerkers en vrijwilligers voeren wij preventief beleid, door in arbeidsomstandigheden, werkbegeleiding en coaching gezondheid, welzijn en veiligheid centraal te stellen

Mensen met beperking deelnemen aan samenleving

SDW bevordert deelname van mensen met een beperking aan de samenleving. Onze maatschappelijke ondernemingen vormen daarin een belangrijke schakel. Mensen hebben er arbeidsmatige dagbesteding of bereiden zich voor op het werken bij een bedrijf. Met het Begeleid Werken traject werken cliënten bij reguliere bedrijven, waarbij zij worden ondersteund door een jobcoach van SDW. Begeleid Werken bevordert de sociale integratie, normalisatie en zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking

Locaties

SDW
Bovendonk 9
Roosendaal
Nederland