Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Bij St. Elisabeth vinden we het versterken van zelfredzaamheid en een focus op fysiek én mentaal welzijn van onze cliënten belangrijk. Zo staat dat beschreven in onze visie. Deze aspecten dragen immers aantoonbaar bij aan het welbevinden van zowel cliënten als medewerkers, dus ook aan hun gezondheid en vitaliteit.
 

Activiteiten

Uitbreiding ontspannings- en culinaire mogelijkheden

St. Elisabeth stimuleert dit o.a. door ontspannings- en culinaire mogelijkheden uit te breiden. Hierbij zoeken we verbinding met de wijk, zodat ontmoeting tussen senioren uit de wijk en woonachtig bij Woonzorgcentrum St. Elisabeth optimaal wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, waarmee eenzaamheid wordt bestreden.

Meer zeggenschap medewerkers en samenwerking experts verzuimpreventie

Daarnaast biedt St. Elisabeth medewerkers meer medezeggenschap en gaan we samenwerken met een expert op het gebied van verzuimpreventie.

Locaties

St. Elisabeth
Wouwseweg 21
Roosendaal
Nederland