Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Stichting Groenhuysen zet zich in voor overwegend ouderen in de regio Roosendaal en zorgt ervoor dat haar cliënten kunnen blijven doen wat voor hen gewoon is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De activiteiten op deze gebieden beschouwen wij als onze bijdrage aan preventie; hiermee voorkomen wij, zoveel als in ons vermogen ligt, ernstigere gezondheidsproblemen.

Activiteiten

Inventarisatie gezondheidsproblemen bij cliënten

Stichting Groenhuysen inventariseert de verschillende gezondheidsproblemen bij cliënten en acteert hier actief op. Hierbij valt te denken aan incontinentie, ondervoeding, depressie en decubitus.

Vroegsignalering kwetsbare ouderen

Stichting Groenhuysen stimuleert vroegsignalering van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.

Participatie in diverse netwerken

Stichting Groenhuysen participeert in netwerken als het regionaal palliatief netwerk, het regionaal platform dementieondersteuning enhet Parkinsonnet.

Voorkomen eenzaamheid, ondervoeding en gebrek aan bewegen

Stichting groenhuysen voorkomt eenzaamheid, ondervoeding en gebrek aan bewegen door het verhuren van “zorgeloos wonen”-appartementen.

Locaties

Stichting Groenhuysen
Bovendonk 29
Roosendaal
Nederland