Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

TanteLouise-Vivensis is bekend als pionier op gebied van zorg, innovatie en ontwikkeling. De visie van tanteLouise-Vivensis met betrekking tot zorg en innovatie is dat wij er van alles aan doen om met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van zorginnovatie onze cliënten, hun mantelzorgers en hun zorgmedewerkers te laten ervaren wat er hedendaags mogelijk is met behulp van technologie in de zorg.

Activiteiten

Slimme technische toepassingen vullen zorg aan

TanteLouise-Vivensis is van mening dat technologie de zorg kan aanvullen door slimmer zorg te verlenen aan de cliënt en hun mantelzorgers, door deze de regie te geven door gebruik te maken van slimme toepassingen. Toepassingen waarmee het mogelijk is om op de hoogte te blijven van de zorgontwikkelingen van de cliënt door de mantelzorgers te informeren hierover

Opschaling op gebied Zorg op Afstand

Verder is tanteLouise-Vivensis vastberaden om met ingang van 2015 een opschaling te realiseren op het gebied van Zorg op Afstand, door meer cliënten in de thuissituatie van zorg te voorzien middels Beeldzorg. Cliënten maken nu al gebruik van Beeldzorg, een opschaling hiervan zal ervoor zorgen dat meer cliënten in de gelegenheid worden gebracht hier gebruik van te maken.

Leefcirkels voor meer vrijheidservaring clienten

Voor onze intramurale psychogeriatrische cliënten zijn wij momenteel met Leefcirkels de enige zorgorganisatie binnen Brabant die gebruik maakt van dergelijk techniek om ‘op maat’ de intramurale cliënt meer vrijheid te laten ervaren door deze de mogelijkheid te bieden vrijuit door het gehele verpleeghuis te wandelen, maar ook in de tuin van het verpleeghuis en aangrenzende wijk, met borging van de veiligheid.

Brug slaan met zorg, innovatie en onderwijzende organisaties regio

Ons streven is om met het ondertekenen van deze pledge een brug te slaan met de zorg, innovatie en onderwijzende organisaties binnen de regio om de cliënt, diens mantelzorger en zorgmedewerkers te ondersteunen en om de kennis, ervaring en ideeën met elkaar te delen.

Locaties

tanteLouise-Vivensis
Boerenverdriet 18
Bergen op Zoom
Nederland