Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

TWB, Thuiszorg met Aandacht helpt clienten in West-Brabant bij  het  ondersteunen in het huishouden, bij het aankleden, of om vakkundige ziekenhuis verplaatste zorg te leveren bijvoorbeeld. Onze professionals hebben de kennis, kunde en connecties om onze cliënten zelfredzaam te houden of te maken. Zo blijven zij langer wonen in hun vertrouwde omgeving.

Activiteiten

Organiseren digitale toegang

Het organiseren van digitale toegang voor klanten van TWB en andere zorgaanbieders die zelf niet in staat zijn de deur te openen voor de zorgverleners die zorg bij hen aan huis bieden. Centraal staat dat zorgverleners van verschillende instanties middels hetzelfde systeem toegang hebben tot de woning, zonder dat de klant sleutels moet overhandigen aan deze zorgverleners. Dit systeem moet een oplossing bieden voor onveilige sleutelkastjes die momenteel in gebruik zijn. We beogen dit systeem in januari 2015 in gebruik te hebben binnen TWB en de samenwerking met andere zorgaanbieders hierin uit te breiden gedurende 2015.

Locaties

TWB Thuiszorg met aandacht
Belder 2-4
Roosendaal
Nederland