Partner sinds

13 november 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Met het project ‘Roosendaal in beweging’ worden 50-plussers opgezocht en aangespoord om meer te bewegen. Het gaat dan vooral om mensen die niet bewegen. Een beweegcoach stimuleert en adviseert hen bij het kiezen van passende lichaamsbeweging. Om voor de ouderen de gezonde keuze (meer bewegen) makkelijker te maken is het aanbod aan activiteiten in een online beweegwijzer op een rijtje gezet. Het project is een samenwerking tussen Avans Hogeschool, Van Broekhoven Fysiotherapie en Sportservice Noord-Brabant.

Activiteiten

Kennis en ervaring delen over de ziekte van Parkinson

Meer kennis en ervaring delen over de ziekte van Parkinson en meer patiënten betrekken bij onderzoek. Dat wil het Parkinson Expertise Centrum. Van Broekhoven Fysiotherapie wil haar expertise over de ziekte van Parkinson breder verspreiden in de regio West-Brabant. Het doel is om kennis en ervaring te delen en meer patiënten te betrekken bij het onderzoek naar Parkinson. In samenwerking met huisartsen, neurologen, revalidatieartsen en verpleegkundigen zou er een platform voor deze patiëntengroep moeten komen.

Ouderen stimuleren via "Roosendaal in Beweging"

Ouderen die weinig bewegen lopen het risico eerder gezondheidsproblemen te krijgen. Maar hoe kun je die ouderen aansporen om in beweging te komen? "Roosendaal in Beweging" stimuleert ze tot meer bewegen.

Locaties

Van Broekhoven Fysiotherapie
Jan Vermeerlaan 253A
Roosendaal
Nederland