Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Vitalis College besteedt in haar opleidingen nadrukkelijk aandacht aan de bevordering en instandhouding van de gezondheid voor de student zelf en  voor de zorgdragers van de diverse werkvelden in de gezondheidszorg.

Activiteiten

Preventie en gezondheidsvoorlichting

Preventie en gezondheidsvoorlichting zijn nadrukkelijk onderdeel van het lesplan in elk geval bij de opleidingen Helpende, MMZ, Verzorgende en Verpleegkundige.

Inrichting gezonde schoolkantine en sportactiviteiten

Wij willen een gezonde schoolkantine gaan inrichten. (realisatie september 2015) Ook worden in het lesprogramma van alle opleidingen BOL sportactiviteiten opgenomen. (realisatie september 2016)

Onderzoek implementatie innovatieve technieken in gezondheidsonderwijs

Momenteel loopt een onderzoek naar implementatie van innovatieve technieken in het gezondheidszorgonderwijs (resultaten onderzoek in september 2015 beschikbaar en verbeteringen invoeren met ingang van september 2016)

Locaties

Vitalis College
Terheijdenseweg 414
Breda
Nederland