Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Wij willen de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.Zorggroep West-Brabant contracteert ketenzorg voor 32.000 chronisch zieke patiënten in westelijk West-Brabant en Tholen. De ketenzorg voorkomt dat patiënten onnodig naar een ziekenhuis hoeven en dat de ziektelasten niet erger worden.

Activiteiten

Leefstijlinterventies beter oppakken

De ketenpartners zetten vooral in op preventie en gezondheid. Wij zullen met gemeenten, partners en zorgaanbieders leefstijlinterventies nog beter oppakken, en de verbinding met het social domein versterken.

Nieuwe ketens en transmurale afspraken

In de periode 2015 - 2018 zullen steeds meer mensen met een ketenaanpak geholpen worden. Zorggroep West-Brabant zal initiatieven nemen om nieuwe ketens en transmurale afspraken te realiseren. De nadruk ligt in deze periode op ouderenzorg, mensen met psychosociale klachten, palliatieve zorg en jeugdzorg.

Subsitutie met ziekenhuizen

De subsitutie zal met de ziekenhuizen worden gerealiseerd. Huisartsen en medisch specialisten gaan die veranderingen samen doen.

Locaties

Zorggroep West-Brabant
Burgerhoutsestraat 12
Roosendaal
Nederland