Imre Vellenga - 27 september 2018

 • In de zorg
 • In de wijk

Gemeten impact vormt basis voor investeringsmodel

De omslag van zorg naar gezondheid en preventie is in volle gang, dat zal niemand ontgaan zijn. Er zijn programma’s ontwikkeld, verbindingen gelegd, maatschappelijke netwerken ontstaan en duizenden activiteiten georganiseerd. Maar wat is de impact van al die projecten en wie is verantwoordelijk voor investeringen in preventie?

Lees meer

Marja Henssen - 30 augustus 2018

 • In de wijk

Estafetteblog #3: inclusie en laaggeletterdheid

Alles is gezondheid... is een netwerk van, voor en door duizenden partners. 'De Estafette' is onze doorgeefblog waarin partners kennisdelen en durven te vragen. Een blog waar we allemaal wat aan hebben.

Lees meer

Marga Beckers - 23 juli 2018

 • In de zorg
 • In de wijk

Ons ideaal: een efficiëntieslag in preventieland

In Nederland wordt veel ondernomen op het gebied van preventie, maar waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over duurzaam preventiebeleid? Hoe kunnen we het begrip preventie concreet maken? En wat betekent preventie binnen de diverse wettelijke kaders? Vragen die leven bij veel gemeenten.

Lees meer

Dorine ten Doeschot - 29 mei 2018

 • In de zorg
 • In de wijk

Mensen in hun kracht zetten, wat is daarvoor nodig?

Alles is gezondheid... is een netwerk van, voor en door onze partners. 'De Estafette' is een doorgeefblog waarin partners kennisdelen en durven te vragen. Een blog waar we allemaal wat aan hebben. Dorine ten Doeschot, adviseur en projectcoördinator bij CMO Flevoland, trapt af. Zij geeft antwoord op onze vraag: 'Mensen in hun kracht zetten, het is zo simpel gezegd. Maar wat is daarvoor nodig?'

Lees meer

Marloes van der Klauw - 04 mei 2018

 • In de zorg
 • In de wijk

Geen “ik-stond-erbij-en-ik-keek-ernaar”-onderzoek

Ik ben sociaalwetenschappelijk onderzoeker bij TNO. Ik wil weten of en hoe iets werkt. Maar mijn schrikbeeld is om 2 jaar lang te onderzoeken, te volgen en te meten. En dan achteraf, in een mooi dik rapport, te concluderen dat er bij voorbaat geen effecten te verwachten waren. Bijvoorbeeld omdat er bij aanvang al geen draagvlak was voor de interventie, omdat de juiste doelgroep niet bereikt werd, of omdat de betrokkenen feitelijk niks anders zijn gaan doen dan ze al deden. Terwijl we dat al die tijd konden zien aankomen; we stonden erbij en we keken ernaar….

Lees meer

Jelle de Jong - 11 april 2018

 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

Natuur: medicijn zonder bijwerkingen

Vorig jaar tekenden we als IVN Natuureducatie vol trots een pledge op het landelijk congres van Alles is gezondheid… IVN laat jaarlijks circa 500.000 mensen de natuur (dichtbij) beleven. We doen dat met zo’n 20.000 leden en vrijwilligers en 150 beroepskrachten. Maar we waren lang niet de enige ‘groene’ partij. Ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen doen bijvoorbeeld mee. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling. Waarom wordt de afgelopen jaren natuur steeds meer verbonden met gezondheid?

Lees meer

Pagina's