Ruim 340 uiteenlopende pledgehouders in Nederland zetten zich extra in voor een gezonder en vitaler Nederland. Een pledge is een publieke verklaring waarmee een organisatie belooft zich te verbinden aan de gedachte en doelen van Alles is gezondheid… 

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Een ondertekenaar geeft in een pledge aan de brede aanpak gericht op preventie, de doelstellingen en de focus van Alles is gezondheid… te onderschrijven. Een organisatie die een pledge tekent mag zich partner van het programma noemen en kan profiteren van het brede netwerk van aangesloten partijen.

Deelnemende organisaties leggen via hun pledge vast via welke vernieuwende activiteiten ze een bijdrage leveren aan gezonder en vitaler Nederland. Liefst zo concreet mogelijk, in samenwerking met partijen uit verschillende sociale domeinen. Pledgepartners werken mee aan de monitoring van de voortgang van Alles is gezondheid...

Ook tekenen?

Iedereen, vanuit elke organisatie kan een pledge tekenen. Ook een samenwerkingsverband van organisaties kan een pledge tekenen, om zich regionaal of thematisch niveau an te sluiten bij Alles is gezondheid...

Wilt u meer weten?
Kijk op Doe mee.

Bekijk hier de pledges van de organisaties die u voorgingen.